[http://www.aparat.com/v/XsRWM]


 در این پروژه از طریق یه شماره خاص که در میکرو تعریف شده است،با ماژول تماس گرفته میشود و در صورت مطابقت با شماره تعریف شده در میکرو،led روشن شده و روی ال سی دی،پیغام ringing به نشانه درست بودن تماس دریافتی نشان داده میشود.